Bannerbilde

Multiloc Dren skal infiltrere overvann for Tine

Multiloc Dren skal infiltrere overvann for Tine

Permeabelt belegg benyttes stadig oftere for å drenere overvann ned i grunnen, også fra næringsareal. Multiloc Dren gir 12 prosent åpning i dekket og sørger for solid infiltrasjon, samtidig som dekket har industrikvalitet.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   
Produkter i denne artikkelen:   Multiloc Dren, 10 cm

Permeabelt dekke kan benyttes også når grunnforholdene er lite egnet for infiltrasjon. Hos Tine på Grannes er dette løst ved at det er lagt fiberduk mot de underliggende massene, og plassert drensrør under oppbyggingen.

Blant de store fordelene med permeabel industristein er at oppstillingsarealet kan opparbeides uten fall mot sluk. Det gir større fleksibilitet, bedre lagringsmulighet for kontainere samt økt kjørekomfort.


Multiloc Dren er en av Multiblokks fem permeable beleggningssteiner. Denne er ideel på for eksempel parkeringsareal, og egner seg i tillegg på kjørevei. Multiloc Dren leveres i 10 cm og 8 cm tykkkelse, og er beregnet for maskinell legging.

Grunnservice AS fikk oppdraget med steinleggingen. Morten Ellingsen, Mike Langeland og Ernst Andre Fra v. Mike Langeland og Morten Ellingsen fra Grunnservice AS. Undheim er i full gang og har fin arbeidsflyt på det avrettede arealet. Grunnservice har blant annet erfaring fra Nortemps anlegg på Bryne hvor de opprinnelig la 10 000 kvadratmeter Multiloc Dren utenfor et fryselager.
Senere ble arealet utvidet med ytterligerer 4 000 kvadratmeter av den samme industristeinen.

– Hvordan går arbeidet?
– Det går fint. Steinen er effektiv å legge. Litt ensformig blir det jo, men det er kjekt å se at det går unna, svarer Morgten Ellingsen.


– Har du tro på denne permeable steinen?
– Ja, det har jeg avgjort. Vi har jo vært ute og sett på dekket hos Nortemp når det regner. Det står aldri vann på overflaten der. Men det handler jo også om oppbyggingen, den må være riktig, svarer han.

Grunnservice AS maskinlegger den permeable belegningssteinen Multiloc Dren.

Betong som dekke på industriareal gir flere fordeler. Det er solid og varmebestandig, har stor motstand mot punktbelastning, det kan repareres uten skjemmende eller svekkende skjøter og er enkelt å vedlikeholde. Med et permeabelt dekke kan arealet i tillegg utformes flatt, helt uten fall mot sluker.

På testfeltet hos Multiblokk måler og dokumenterer Storm Aqua effekten av helhetlige overvannsløsninger, blant annet Multiloc Dren, som er benyttet nederst på dette parkeringsarealet.

Her er en artikkel som beskriver den vanligste oppbyggingen under permeable dekker. Ytterligere informasjon om Tine-prosjektet ligger på kunnskapsbasen ovase.no, samt her, under Storm Aquas  prosjektsamling.