Bannerbilde

Infiltrasjon i vegen

Infiltrasjon i vegen

Multiblokks permeable industristein Multiloc Dren egner seg like godt i vegbanen som på større areal.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   
Produkter i denne artikkelen:   Multiloc Dren, 10 cm

På Bryne bygger Grunn-Service AS om en veg til miljøgate. Vegen snevres inn med bed, mens kryss oppgraderes med den permeable industristeinen Multiloc Dren fra Multiblokk.

Multiloc Dren i vegkryss i en ny miljøgate på Bryne. På bildet øverst er fra venstre Kjell Tore Skretting, Rune Aniksdal og Trond Hegdal.

Grunn-Service AS investerte i maskin for maskinlegging av belegningsstein for noen år siden. Etter den tid har de brukt den til legging av flere tusen kvadratmeter betongstein, og de er godt fornøyd med både maskinen og belegningssteinen.

Når kjørebanen er ferdigstilt med asfalt vil kryssene med den permeable industristeinen ligge lavest.