Bannerbilde

Tørr, lys, fin og funksjonell garasje

Tørr, lys, fin og funksjonell garasje

Belegningsstein egner seg også i garasjeanlegg. Her forteller prosjektlederen fra Brødrene Ulveseth AS oss hvorfor.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   
Produkter i denne artikkelen:   Plaza Dren

Midt i Bergen sentrum ligger nybygget Kronstadparken, med 220 leiligheter fordelt på to blokker. Byggene er reist på et område hvor det tidligere har vært industri, står på fjellgrunn og har en sammenhengende parkeringsplass under hele arealet. Her ligger 5000 kvadratmeter permeabel belegningsstein av betong.

Utrasjonelt asfaltarbeid

Odd Jarle Kleppe, prosjektlederen hos totalentreprenør Brødrene Ulveseth AS, viser oss rundt. Det meste av belegningssteinen er lagt, garasjen skal ferdigstilles og åpnes til våren. Det er langt inn og lavt under taket.

Odd Jarle Kleppe, prosjektlederen hos totalentreprenør Brødrene Ulveseth AS.– I parkeringsgarasjer er det helt riktig å bruke belegningsstein. På grunn av høyden ville det vært vanskelig å få asfalten inn, vanskelig å legge asfalten og problemer med ventilasjonen. Underveis ville arbeiderne stadig ha blitt nødt til å kjøre ut for å hente inn mer asfalt. Dette ville ha forsinket arbeidet betydelig, i tillegg til å gi oss et dekke med utallige skjøter. Arbeidsprisen ville også ha gått opp, fordi de ikke kunne jobbet rasjonelt, forklarer Kleppe.


Lysere betong

– Hvordan gikk det med leggingen av betongsteinen?
– Lintho Steinmiljø kom inn med maskiner tilpasset høydene. De la ut avretningslaget, så var det bare å begynne med leggingen i en ende, og dure på til de kjørte ut porten. Mens asfaltfolkene reagerer fordi det er alt for trangt og lavt under taket, er dette standarden for Stina (Stina Lintho Lippestad, daglig leder av Lintho Steinmiljø AS). Hun kom hit, så seg rundt og sa: Dette går fint, her har vi god plass!
– Men de bruker maskin de også?
– Ja, det har stort sett vært brukt én maskin, som gikk hele tiden. Men med en enkelt maskin er det ikke et problem, så lenge vi slipper gassene fra asfalten. Og så vil jeg påstå at resultatet er penere med belegningsstein. Med belysningen her ville det vært mørkt med asfalt, takket være denne lyse steinen oppleves arealet langt lettere.

Riktig rekkefølge

– Hva med prisen?
– I utgangspunktet er det vel litt over kalkylen i forhold til asfalt. Men med alle tilleggene som ville ha kommet her, ville det nok gått i null. Asfalt ville kanskje til og med kunne ha blitt dyrere. En annen ting er at skulle vi ha asfaltert her, ville vi ha måttet starte med å legge dekket, før vi reiste bygget. Da ville dekket ikke sett ut når vi var ferdige med resten. Du kan ikke dekke til 5000 kvadratmeter med asfalt før du bygger et råbygg. Nå kunne vi isteden grovplanere massen og reise bygget. Da det var ferdig, kunne Stina komme inn og ta dekket i sitt eget tempo. Se, så fint det ble!

5000 kvm fordrøyning

Det var Stina Lintho, daglig leder i Lintho Steinmiljø, som foreslo Plaza som en mulig betongstein.
Plaza er en permeabel belegningsstein, velegnet for områder med store vridningskrefter. Derfor passer den blant annet spesielt godt i garasjeanlegg. Prosjektlederen fremhever selv fordelene ved et permeabelt dekke.

– Blokkene står på fjell, under dekket har vi et formidabelt fordrøyningsmagasin i form av 5000 kvadratmeter oppbygning uten finstoff. Det vil alltid komme tilsig inn i en garasje, og vinterstid kan det komme inn biler belagt med snø, som smelter. Uten et permeabelt dekke måtte vi ha bygget opp et system av rør og sluker, for å samle opp og lede vekk vannet. Takket være denne permeable steinen og pukklaget under, vil vannet sive ned, fordrøyes og noe vil infiltreres.

Kvalitetsheving

– Det var dere som foreslo belegningsstein for sluttkunden. Hva var responsen der?
– Sluttkunden er også fornøyd. Litt av grunnen til at de valgte å gå for dette, er at de kjenner til belegningssteindekke fra før av. Det er lagt noe tilsvarende på Ikea, og de var enige med oss i at belegningsstein av betong på garasjedekket er en kvalitetsheving fremfor asfalt. Dette med kvalitetsheving var deres hele og fulle argument for belegningssteinen i garasjen. For oss handlet dette om praktiske hensyn. Vi har tidligere fått garasjer dekket med asfalt. Da oppstår oljedamp og så lukter det asfalt i flere leiligheter oppover. Med belegningsstein slipper vi alle disse problemene, slår han fast.Av flere praktiske hensyn ønsket prosjektlederen hos totalentreprenør Brødrene Ulveseth AS at det skulle legges et dekke av belegningsstein på garasjegulvet i Kronstadparken. Sluttkunden valgte belegningsstein, fordi det hever kvaliteten.