Bannerbilde

Urbane tak blir miljøvennlige uterom

Urbane tak blir miljøvennlige uterom

De tre firmaene Multiblokk, Leca Norge og Bergknapp har etablert partnerskapet Urbane Uterom, der vi tilbyr gode løsninger for grønne tak. Vi er i oppstartsfasen og trenger pilotprosjekter.

Så sant det gjøres riktig, er det fullt mulig å bygge takhager og –terrasser som fordrøyer nedbør. Da vil en ikke bare bidra til å redusere flomfaren, en vil også skape attraktive uterom som hever byggets verdi. Oppholdsareal på taket kan kompensere for uterom på bakken, og gi høyere arealutnyttelse. På samme måte kan håndtering av overvann på taket erstatte andre investeringer i overvannshåndtering.

Økonomisk uttelling

Det er mer; uterom øker trivselen, gir høyere attraktivitet og tilsvarende høyere utleie- og salgspriser. Fordrøyende uterom på taket beskytter takmembranen og gir lengre levetid, samtidig som det har en temperaturdempende effekt. Dette reduserer igjen behovet for oppvarming og kjøling. I tillegg vil bygg med levende uterom på taket bidra til å redusere svevestøvet og øke det biologiske mangfoldet i byene.

Taket er en verdifull del av eiendommen. Ved å bygge fordrøyende uterom, kan utbygger utløse en betydelig verdi.


Innovativ takløsning

Her foreligger det betydelige muligheter for byggherrer og produsenter. Derfor har de tre leverandørene Leca, Bergknapp og Multiblokk etablert «Urbane uterom.»

Løs-Leca kan kan fordrøye betydelige vannmengder på et tak. Multiblokk har utviklet en lett, permeabel belegningsstein, spesielt beregnet på fordrøyende tak.  Selskapene har i samarbeid utviklet en effektiv løsning for fordrøyende tak. Denne er basert på løs Leca, som er dekket med et grønt dekke, gjerne av sedum. Dette er planter som har en egen evne til å magasinere regnvann. Flaten kan også dekkes av et permeabelt belegg eller en kombinasjon av planter og permeabelt belegg.

Regnvannet lagres primært i den knuste Lecaen, og slippes langsomt ut til avløpet. Det er utviklet en svært lett prototype permeabel belegningsstein, til bruk på fordrøyende uterom på tak.

Produsenter søker piloter

Taket er ofte byggets flotteste areal. Bruk det til urbane uterom!

Nå etterlyser Urbane uterom bygg.

– Vi vet at løsningen virker, men trenger flere prosjekter. For å komme i dialog med byggherrer og andre, som har interesse for innovasjon og fristes av muligheten til å delta i pilotprosjekt, har vi fellesstand på Bygg Reis Deg, forklarer Rune Egeland, daglig leder hos Multiblokk.

Overvannsledningene i byene våre er utformet for en helt annen tid og et annet klima. Ytterligere fortetning øker behovet for nye måter å håndtere nedbøren på.

– Et riktig utformet fordrøyende tak tidsforsinker regnvannet betydelig, understreker han.

HER FÅR DU VITE MER:

Den 15. oktober lanseres en nettside som handler om uterom på tak. Du kan allerede nå sende en mail til firmapost@multiblokk.no hvis du ønsker mer informasjon.

Du treffer oss på Bygg Reis Deg-messen på Norges Varemesse 18-21. oktober. Besøk oss på stand E01-15.

Taket tar støyten

I en pressemelding fra SINTEF sommeren 2017 står det blant annet: «Tak som kan forsinke vannet ved å magasinere det, er et viktig klimatiltak som kan bidra til bedre håndtering av overvann i tettbygde strøk. Når man bygger nytt, bør man tenke tak som forsinker regnvannet. Det er regn – ekstremt regn – som vil gi de største problemene i Norge frem mot år 2100, viser klimaforskningen. I tettbygde strøk er håndtering av overvann, takvann, spesielt viktig.»

- Det er dette vi tar på alvor ved å skape trygge tak som fordrøyer, forklarer Oddvar Hyrve, senior prosjektleder i Leca Norge.

Del av forskningsprogram

Bergknapp er Nordens nest største leverandør av sedumtak, og vil i løpet av året levere om lag 100 Forskningstaket Høvringen med Plaza Dren, i samarbeid med Klima 2050. 000 kvadratmeter levende tak. I regi av forskningsprogrammet Klima 2050 gjennomfører SINTEF Byggforsk og NTNU et forsøk på Høvringen i Trondheim, som dokumenteres i en doktorgradsavhandling.

Tester gjennomføres på et større grønt tak med tradisjonell oppbygging. I tillegg er det bygget opp et fordrøyende tak med knust Leca, dekket med en permeabel belegningsstein. Foreløpige resultater i en doktorgradsavhandling viser en betydelig fordrøyningseffekt og en temperaturdempende effekt.

Positiv miljøfaktor

Bergknappmattene suger opp regnvannet, noe fordamper gjennom planten og noe siger sakte ned i underlaget og går mot sluk.

– Frodige, grønne tak skaper levende biotoper for flere truede arter, som humler og sommerfugler. Takene trenger slett ikke å være sammenhengende flater. Sedummattene kan også dekke forhøyninger, og kan gjerne kombineres med gress, blomster, busker og trær, beskriver Bengt M. Tovslid i Bergknapp.

Fakta:

  • Selskapene bak Urbane uterom, Leca, Bergknapp og Multiblokk, er ledende innen sine egne fagfelt. I samarbeid omgjør de det som ville vært ubenyttede takflater, til uterom som hever verdien av bygg og samtidig reduserer flomfaren.
  • Nå etterlyser Urbane uterom bygg som kan være pilotprosjekt for løsningen.

Urbane uterom kan bygges som vakre, skjermede takhager. Dette hever trivselen, forbedrer miljøet og fordrøyer overvann.