Bannerbilde

Karmsund havn; utvider med mer Multiloc

Karmsund havn; utvider med mer Multiloc

Når Lintho Steinmiljø AS skal legge ytterligere 26 000 kvadratmeter industristein på Karmsund havn, er igjen Multiblokk leverandør.

Havnen sørøst på Karmøy er etablert til dels på holmer og skjær, og utfylte masser. Den er bygget ut i flere omganger. Høsten 2016 ble den utvidet med 4 000 kvadratmeter. Også da ble arealet dekket med industristeinen Multiloc fra Multiblokk og arbeidet utført av Lintho Steinmiljø AS.

Denne gangen utfører Lintho Steinmiljø AS leggingen på oppdrag av Vassbakk & Stol AS. Oppstart blir allerede i første halvdel av oktober, og anlegget skal være klart for overlevering før jul.

Har investert

– Vi håper og tror på godvær, men har investert i nytt utstyr for å våtfuge, forklarer daglig leder i Lintho Steinmiljø AS, Stina Lintho Lippestad.

Fra Lintho Maskins maskinlegging av uteområdet til Hermod Teigen, med industristein fra Multiloc.Østlendingen har i en årrekke hatt øverste ansvar for landets ledende bedrift innen maskinlegging av betongstein. Hun har like lenge reist landet over og har god kjennskap til vestlandsværet.

– Utstyret slammer fugesanden ned, og vi vil bruke dette dersom det blir for vått til å fuge på ordinær måte. Selv om vi håper på godt vær, ser jeg for meg at vi får bruk for dette.

Det vil i tillegg bli høyt tempo på anlegget for å bli ferdige før jul, bekrefter hun.

På store, effektive prosjekt kan Lintho Steinmiljø AS levere 500 kvadratmeter ferdig dekke per dag.


Samarbeid og sikkerhet

Forutsetning for å få levere til prosjektet var leveringssikkerhet.

– Vi valgte industristein fordi det er et solid og holdbart materiale, forklarte Per Ørpetveit, teknisk sjef i Karmsund Havnevesen, i forbindelsene med arbeidet i 2016.

– På forhånd snakket vi med Multiblokk om hva vi er avhengige av for å lykkes.

Pris og kvalitet er selvfølgelige krav, men vi må også vite at vi ikke kommer til å vente på stein. Det var en helt avgjørende faktor for å tildele denne kontrakten til Multiblokk.

Leveringssikkerhet, samt langt og godt samarbeid, understreker daglig leder i Lintho Steinmiljø AS, Stina Lintho Lippestad.

Multiloc har en enestående bæreevne. Derfor benyttes denne industristein fra Multiblokk igjen i Karmsund havn. Dette bildet er fra utvidelsen høsten 2016.