Bannerbilde

Multiblokk-blokker på Gardermoen

Multiblokk-blokker på Gardermoen

Gardermoen vokser, heldigvis får vi si. Og heldigvis er Avinor en kravstor byggherre. Flyplasser skal være effektive og trygge, og de skal vare - lenge. Derfor stilles det høye krav til løsninger og materiale.

Hovedflyplassen utvides med ”Sentralbygning vest,” et stort prosjekt knyttet til hovedfunksjonen på Gardemoen. Hent er hovedentreprenør, AK Byggservice er en underentreprenør og utfører arbeidet med innerveggene. Modena Alnabru har fått avtalen om å levere betongblokker til de innvendige skilleveggene. Avtalen omfatter også nødvendig armering og mørtel.

Blokkene som Modena Alnabru leverer er Multi 12, Multi 15 og Multi 19. Kontrakten, uten ekstrajobber, er 4000 kvadratmeter vegg, med høyde 2,40 meter. Det blir 800 tonn Multi-blokker, i underkant av 30 vogntog som tar 30 tonn i slengen.

OPPFYLTE MILJØKRAV
Vegard Herdalen er Modenas mann på prosjektet. Han tar imot Eureka i den innholdsrike og inspirerende Modena-butikken på Alnabru.
– Betong er varig, brannsikkert og solid. Det er blant årsakene til at betongblokker brukes til de innvendige veggene på Gardermoen. Hvilke veggtykkelse som velges er hovedsakelig knyttet til brannmotstand og lydisolering. Alt dette er beskrevet i detalj, likevel var det litt utfordrende å finne produkter til dette prosjektet, forklarer han.

Til alt av sementholdige produkt ble det nemlig stilt krav om EPD-dokumentasjon (se faktaboks).
– Stort sett alle produsentene kan levere betongblokker, men fordi de måtte være en godkjent EPD-leverandør, var det kun et par kunder som var reelle. Der har Multiblokk vært til uvurderlig hjelp. De tok seg tid til å sette seg inn i alt dette. De tok utfordringen på strak arm og gjorde ting enkelt for oss.

PRESSET MARKED
I Oslo-regionen er det et veldig behov for boliger og infrastruktur av alle slag. Utbyggingstempoet er høyt og det er mange jobber å regne på. Innen fliser, varme, betongblokker, piper og annen tyngre byggevarer er Modena en komplett leverandør til alle prosjekttyper.

Avdelingen på Alnabru er inndelt i en proff- og en privatavdeling. Fem til seks personer arbeider fulltid med proff-prosjekt. Det er første gang de har fått en leveranse til Gardermoen. Den forrige utbyggingen på hovedflyplassen var før de ble etablert. En ganske stor grad av prestisje er det uansett.
– Det er et ganske prisbevisst marked her. For å henge med, må en kontinuerlig oppdatere seg og utvikle seg. Spesielt etter hvert som det kommer nye krav om dokumentasjon. Det handler ikke bare om pris, en må også være aktiv og utviklende for å kunne være en diskusjonspartner for kunden, understreker Herdalen.

TRYGGHET OG RELASJON
Gardermoen-utbyggingen er det første prosjektet de har levert til, hvor det har vært krav om EPD-dokumentasjon.

– Vi måtte forske litt selv, for å finne ut hvordan vi skulle løse dokumentasjonskravet. Multiblokk har gode produkt. Men at de fikk leveransen til Gardermoen, er en direkte konsekvens av jobben de har gjort når det gjelder oppfølging av oss som kunde, og viljen de viste til å fremskaffe det som er nødvendig av dokumentasjon. De skal ha all ære for måten de brettet opp ermene og gjorde en meget god innsats for oss, sier han bestemt.
– Hvor avhengige er dere av relasjonen med leverandørene?
– Trygghet og relasjoner ligger til grunn for alt vi driver med. For at vi skal kunne gi priser i de store prosjektene, er vi helt avhengige av å ha leverandører og produkter vi vet at vi kan stole på.

PRESTISJEPROSJEKT
Arbeidet begynte i midten av mars. Målet er å være ferdig med innerveggene i Sentralbygg vest i løpet av 2014.
Alle vareleveranser til hovedflyplassen må bestilles inn på forhånd, slik at det er forhåndsavklart hvem som leverer hva og når. Planene går om lag 14 dager frem i tid. Dette stiller ekstra krav til planlegging og oppfølging innen alle ledd.

–Alt det praktiske er ordnet på forhånd via Multiblokk. Det er strømlinjeformet og enkelt for oss å følge opp.
– Er det en kjekk jobb?
– Ja, absolutt. Dette er også et prosjekt som alle involverte er stolte av. Jeg er stygt redd for at alt jeg får av barn og barnebarn etter hvert vil bli ganske lei av å reise via Gardermoen med far og bestefar, og hver gang høre meg fortelle om blokkene vi har levert.

EPD-akta:

  • EPD er en miljødeklarasjon, et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng. EPD står for Environmental Product Declaration.
  • Kravene til hvordan en EPD skal lages er spesifisert i ISO-standarden 14025 Environmental Labels and Declarations Type III.
  • En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA) etter ISO 14040-14044. De standardiserte metodene som sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land. Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen.
  • Kontormøbler, rengjøringstjenester, et tonn standardsement som benyttes til betong i et boligprosjekt, eller en kWh vannkraft til oppvarming av et kontorbygg, er alle eksempler på hva som kan miljødeklareres.
  • Uavhengig verifiserte miljødeklarasjoner sikrer miljøinformasjon i henhold til de fire kravene: objektivitet, sammenlignbarhet, troverdighet og adderbarhet.

Hentet fra http://www.epd-norge.no