Bannerbilde

Vi ønsker utfordringer!

Vi ønsker utfordringer!

Vi hos Multiblokk har betydelig kompetanse om betong og industriell produksjon av betongprodukter. Vi har også en av Europas mest moderne betongvarefabrikker, med maskiner og utstyr som gir store muligheter for å masseprodusere betong-volumvarer av så og si alle slag.

Oppdatert:  1 september 2014

Fabrikklaget rundkjøring fra Multiblokk ved Vågen i Stavanger. Vi ønsker å bli utfordret. Vi ser et stort potensiale i å bli utfordret til å produsere nye volumvarer betong. Derfor ønsker vi innspill fra kunder og andre som har et uløst behov.

Oljeindustrien er et nytt område for oss, førjulsvinteren 2013 leverte vi flere kilometer betongfundament for stabil lagring av borestrenger for offshore virksomheten. Slikt vil vi gjøre mer av!

Vår produksjon er i hovedsak basert på tørrstøp. Dette gir en meget kort produksjonssyklus, og åpner for mange muligheter. (lenke) Det er dokumentert at kvaliteten på tørrstøpte produkter er like god som, eller bedre, enn ved våtstøp. Et eksempel er leveransen av jernbanelokk til jernbaneverket i forbindelse med utbygging av dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger i 2009. Vi har også lav terskel for å investere i nytt formutstyr for våtstøpproduksjon.

Hovedsaken er at vi hos Multiblokk har lang erfaring i å finne den optimale produksjonsteknikken for hvert enkelt produkt.


Vi har lav terskel for å lage formutstyr for våtstøpproduksjon. Ta kontakt!

Vinteren  2013 – 2014 investerte vi sammen med vår søsterbedrift Skjæveland Cementstøperi i en ny, høyeffektiv produksjonslinje. Den er velegnet for produksjon både av svært tynne produkt med store areal, og massive produkt hvor hver enhet veier opp til flere tonn. I denne linjen skal vi blant annet produsere en ny type støttemur. Elementene til støttemuren er utformet for maskinløing, og er optimalt tilpasset maskin og klype.

Linjen har en produksjonsprosess som gjør det mulig å produsere med en betong som har litt andre egenskaper enn den som benyttes i dag. Dette gjør det mulig å fremstille enda bedre produkt.


Gi oss utfordringer!Linjen gjør oss i stand til å produsere produkter som i dag ikke er i sortimentet vårt. Vi har selv planer for nye produkt. I tillegg ønsker vi utfordringer. Hvis det er noen som har behov for noe som kan masseproduseres i betong, så har vår produksjonsteknikk de beste forutsetningene for å få ned kostnaden. Vi legger også vår stolthet i å ha meget kort responstid fra utfordring til volumproduksjon.