Bannerbilde

Multiblokk med stor tro på Sørlandet

Multiblokk med stor tro på Sørlandet

Sørlandet har et ekspansivt næringsliv, byer og tettsteder i fin vekst og en befolkning som er kjent for å skape trivelige omgivelser. Det er mange gode grunner for at landsdelen er et satsingsområde for Multiblokk.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  13 mars 2019

For to år siden valgte bedriften å spisse innsatsen, og gav Jone Espeland et utvidet ansvar for region sør.

– Sørlandet har alltid vært en del av Multiblokks naturlige kjerneområde, men med så mye spennende som skjer der, var det naturlig å gi forhandlerne og kundene våre økt oppmerksomhet. Ikke bare det, vi har også en del produkter som jeg mener virkelig egner seg i miljøene og uterommene der, understreker han.


Jone Espeland, Multiblokks mann med ansvar blant annet for Sørlandet. I sesongen besøker Jone Espeland kunder i region sør flere ganger i måneden, og de får kjennskap til nye produkter akkurat like fort som i Multiblokks umiddelbare nærområde. Alle er like viktige og alle får samme oppfølging.

– Sørlandet er en landsdel i fin utvikling. Det er passe stor byggeaktivitet, næringslivet ser muligheter og står på,  og befolkning har i all tid vist at de trives med å ha det fint rundt seg. Hus- og hageeieren på Sørlandet er virkelig ikke redde for å ta i et tak, forteller Espeland.


Dyktige folk

På reisene oppsøker han nye og etablerte entreprenører og anleggsgartnerfirma, hvor han blant annet har produktgjennomgang av eksisterende og nye nye produkter.

Foto fra et trivelig boligprosjekt PS anleggsgartner etablerte i Søgne for noen år siden, med Multiblokk produkt.

Han gir prosjektoppfølging til anleggsgartnere og entreprenører, og butikker. I tillegg deltar han på befaringer, nå sist sammen med landskapsarkitekter og kommunale representanter i forbindelse med byggefelt.

– Sørlendingene er også naturlig flinke til å ta godt i mot folk. Jeg føler på en måte at dette er i ferd med å bli mitt andre hjem, sier han med et smil.


Spennende nye produkt

Multiblokk er opptatt av å tilpasse seg kundenes ønsker og behov, både med nye produkter og i forhold til et marked som er i stadig endring. Det siste året har selskapet  for eksempel lansert noen store, litt mer eksklusive heller, blant annet med tanke på det sørlandske markedet.

Tenso Multimur er betongelement som egner seg til alt fra utekjøkken til søyler. – Dette er stilrene og klassiske produkt, som vi vet slår an. Årets nyhet, Tenso Multimur har vi også store forventninger til. Dette er et produkt med så rene linjer at muren passer både til de tradisjonelle sørlandshusene, men også til boliger med et mer moderne uttrykk, forteller Jone Espeland.

– Når blir neste tur sørover?
– I morgen! Og senere i mars skal jeg delta under åpningen av den nye OBS-bygg butikken i Kristiansand. Det blir nesten like kjekt som julaften!Jone Espeland

Ta gjerne kontakt

Jone Espeland bistår kundene i alt fra produktkunnskap til kompetansen Storm Aqua, Multiblokks søsterselskap, har. – Storm Aquas kunnskap om helhetlige løsninger for overvannshåndtering i landskap og utemiljø er blitt brukt på sørlandet mange ganger allerede, og vi har og spennende prosjekt fremfor oss, forteller han.

– Selv er jeg også opptatt av helt grunnleggende faktorer som referanser, priser og leveringstider. Dette er ting som er viktige for kundene, og som er avgjørende når en ikke kjenner en leverandør godt nok. Spesielt for kunder som har handlet hos andre tidligere er dette viktig. De kan, naturlig nok, synes at de er vanskelig å bytte leverandør. Men der har vi heldigvis så solide referanser, og et prduktutvalg som vi vet overbeviser, at det faller naturlig på plass av seg selv, forteller han.


Lyngdal sentgrum ble for noen år siden totalrenovert, og modernisert med en rekke Multiblokkprodukter og en helhetlig overvannsløsning som bygger på Qmax Storm og permeabelt dekke. Etter det ble den trivelige sørlandsbyen enda mer populær.

Hellene på bildene over er lagt av BST Anlegg & Utemiljø AS på et boligprosjekt i nærheten av brannstasjonen i Kristiansand.