Bannerbilde

Endringer i ledelsen

Vår søsterbedrift Skjæveland har fått ny daglig leder, samtidig styrkes vår søsterbedrift Storm Aqua.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  17 februar 2016

Innovative produkter og løsninger for overvannshåndtering har i en årrekke vært kjennetegnet på Skjæveland. De senere årene har bedriften utviklet sine produkter for overvannshåndtering i tett og konstruktivt samarbeid med oss. Som en følge av dette innovative arbeidet etablerte Skjæveland Gruppen, som vi begge er en del av,  våren 2015 Storm Aqua, et kompetansefirma for praktiske overvannsløsinger.

Som daglig leder i Skjæveland har Aage Gjesdal hatt en viktig rolle i disse prosessene. Fra 1. februar gikk Aage Gjesdal inn i en ny rolle i Storm Aqua. Storm Aqua har allerede ett stort behov for Aage Gjesdals kompetanse. Han skal i tillegg fungere som et bindeledd mellom Storm Aqua og driftsselskapene Skjæveland og Multiblokk. En viktig oppgave er å sørge for at bedrifdtene og våre produkter blir foretrukket også i fremtiden.

Egil Lillebø, som har tidligere erfaring som daglig leder i Multiblokk og konsernleder i Skjæveland Gruppen, har overtatt stillingen som daglig leder hos Skjæveland. Egil Lillebø er i tillegg blant eierne i gruppen. Eilif Eriksen er allerede ansatt som konsernsjef etter Lillebø, en stilling han tiltrådte fra årsskiftet. Eilif Eriksen har god kjennskap til Skjæveland Gruppen fra sitt arbeid som gruppens revisor.