Bannerbilde

Betongblokker

Våre betongblokker Multi 12 og Multi 19 er anvendelige og robuste. Betongblokkene våre egner seg til alt fra garasjer, ringmurer, peiser og skillevegger i boligrom. De kan benyttes til ringmur til bolig, eller som en frittstående mur i hagen. I utgangspunktet er det belastningen som skal tas opp, som er førende for hvilke blokkbredde du skal velge. Betongblokkene er brannsikre og har gode lydisolerende egenskaper. Er du nøyaktig med muringen, får du en dekorativ, ubehandlet overflate. Ønsker du en tettere overflate, kan blokkene slemmes, pusses eller males.