Bannerbilde

Virvelkammer

Virvelkammer

Virvelkammer er en avansert mengderegulator som regulerer vannmengden ut fra et magasin og gir optimal kontroll på videreført vannmengde.

Virvelkammer regulerer vannmengden ut fra et magasin og gir optimal kontroll på videreført vannmengde.


Klimaendringene som kommer fører til mer ekstremnedbør og vi må forberede oss på at monsterregn kan forekomme hyppig. Sterkt og langvarig regn skaper større problemer i byer og tettsteder. Dagens avløpsteknikk handler i stor grad om å føre bort, og å håndtere regnpåvirket avløpsvann. I dag er lokal overvannsdisponering (LOD påkrevet i flere kommuner i forbindelse med utbygginger. Ved å dempe spissbelastningen og begrense mengden overvann som tilføres ledningsnettet under nedbør, reduseres utslipp fra overløp i fellessystemet, det minker blant annet faren for kjelleroversvømmelse.


Virvelkammerteknologi har en betydelig rolle ved regnvannsoverløp og alle former for utjevning innen avløpsteknikk, fordi de regulerer videreføringen av vannmengder fra overløp og utjevningsmagasin.

Selve virvelkammeret er sirkulært, med tangentielt innløp. Vannpartiklene følger en spiral, tilsvarende utløpet fra et badekar. Vannhastigheten akselereres fra innløpet mot utløpet. Det vil si at trykkenergien omformes til hastighetsenergi. Vannstrømmen som kommer inn, treffer de roterende vannmassene der trykket er høyest. Det bremser vannstrømmen kraftig. Hastighetsenergien omsettes når ”hullstrålen” forlater virvelkammeret.

De mest effektive virvelkamrene har et strømningstverrsnitt opp til fem ganger større enn et strupet utløp. Formen på kammerets hydrauliske karakteristikk, det vil si sammenhengen mellom trykkhøyden og videreført vannmengde, har vesentlig betydning.

FluidVertic, ett av virvelkammrene vi forhandler, fungerer som en vannlås slik at flytepartikler, olje og bensin holdes tilbake. Ved delfylling renner vannet igjennom med liten motstand. Ved stigende vannivå presses luft ut gjennom åpningen ”e”. I det vannivået når opp til toppen av virvelkammerhuset etableres en virvel i sneglehuset med en luftfylt kjerne.

Virvelkammeret kjennetegnes ved stor strømnings- motstand (bremseeffekt) i kombinasjon med stort strømningstverrsnitt (høy driftssikkerhet). Virvelkammerets virkemåte i kombinasjon med hydraulisk testing sikrer god nøyaktighet. Riktig valg av virvelkammer gir også høy midlere vannføring, som sikrer god magasinutnyttelse.


For detaljert informasjon og tabeller til MFT Miljø- og FluidTeknikks produkter, vennligst se på siden til MFT Miljø- og FluidTeknikk AS Full oversikt finner du her