Bannerbilde

Stor overdekning, Vaslestad-metoden

ESP betyr ”Ekspandert Polystyren.” Det fremstilles ved å tilføre Polystyren store mengder luft. Materialet er optimalt både som isolasjon, og for demping.

Illustrasjonen viser hvordan ESP-platen fører til at trykket fordeles jevnere, og ut over røret. Når stive betongrør legges i bakken, vil massene på siden av rørene sette seg mer enn massene rett over rørene.

Lastene på betongrør i bakken konsentreres over rørene, og EPS benyttes for å fordele lastene på et større areal.

Når lastene fordeles rundt røret, reduseres belastningen på røret tilsvarende. Generelt kan en anslå at når en benytter EPS for å fordele lastene, kan overdekningen på røret reduseres med om lag 50 prosent. I motsetning til betongrør vil et plastør som legges med tilsvarende belastninger deformeres, og på sikt bli ovale.

BESPARENDE I DYPE GRØFTER

EPS kan benyttes når rør skal legges med store overhøyde fra topp rør til ferdig terreng. Ved denne metoden reduseres armeringsmengden i røret, noe som kutter kostnader. Blant annet anbefaler Statens vegvesen metoden og beskriver den i internrapport 1516 – Load reduction on buried rigid pipes below high embankments.

FOR Å LYKKES MED EPS

EPS –platen vil deformeres i anleggsfasen, derfor anbefaler vi alltid 500 mm tykkelse som standard. Platen skal være 1,5 ganger DY på røret som skal overdekkes. Det vil si; et rør med DN 1000 har DY på 1250 mm. Dette røret trenger da en EPS-plate som er minst 1875 mm bred (DY x 1,5). EPS-platene leveres i 1,2 meters bredde. Dette løses ved at flere settes sammen til en har oppnådd tilstrekkelig bredde.
EPS -platen gir best effekt når den legges på friksjonsmasser, og ikke dirkete på røret. Ved legging av røret bør underlaget rakes til det er mykt. Vi anbefaler at tykkelsen på friksjonsmasssene er 0,2 ganger rørets DY. Det vil si: Ved bruk av EPS-plater for å fordele lastene over et rør med DY 1250 mm, bør det legges 250 mm friksjonsmasse mellom røret og EPS-platen (DY x 0,2).