Bannerbilde

Oljeutskiller, Betorens

Produkter i denne artikkelen:   Betorens Oljeutskille Alarm, Betorens Oljeutskiller

Oljeutskilleren med ekstra høy renseeffekt!

Mer informasjon kommer knyttet til montasje av oljeutskiller.

Betorens Oljeutskiller renser oljeholdig spillvann og oljeforurenset overflatevann. Betorens Oljeutskiller leveres med en koalescensenhet som er egnet til å rense mekanisk og kjemisk emulgert avløpsvann. Mekanisk emulgert avløpsvann oppstår når en for eksempel fjerner olje ved høytrykkspyling. Kjemiske emulsjoner oppstår når en vasker ved hjelp av kjemikalier. Emulsjonene gjør at oljedråpene blir små.

Her vil Betorens Oljeutskiller med koalescensenhet løse utfordringen med å fange opp de små oljedråpene. Størrelsen på oljedråpene har stor betydning for hvordan utskilleren fungerer. Når oljeforurenset vann strømmer gjennom koalescensenheten vil oljedråpene koalescere. Det vil si at de smelter sammen/sammenføyes til større dråper. Når dråpene blir større, stiger de hurtigere til overflaten.

Betorens Oljeutskiller er testet iht. NS 858-1, hvor det er satt følgende krav: Det må ikke komme mer enn 5 mg olje/liter ut av utskilleren i en test situasjon. Utskilleren er CE merket. Oljeutskillerne dimensjoneres iht. NS 858-1.

HUSK: Ved oppstart og etter tømming må tanken fylles med rent vann! NB!

Utløpskote for oljeutskillere med integrert prøvetakingspumkt (20 cm fritt fall stråle).

NB! Oljeutskilleren er oppgradert: Koalescensenheten er nå innkapslet i en stålmatte, noe som gir enklere drift.